Poniedziałek, 6 lutego 2023r. | Imieniny: Doroty, Bogdana, Pawla
Pokaż menu

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym – ważne informacje

25 listopada, 2022
Urząd Gminy Tarnów / Andrzej Otrębski - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Urząd Gminy Tarnów / Andrzej Otrębski - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

W związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zmianie uległ zapis ustawy dotyczący wypłaty jednego dodatku na jeden adres zamieszkania.

Na podstawie art. 2 ust. 3c i  3d ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1692), w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego będą odbierać od wnioskodawców oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej o podjęciu przez nich przed dniem 30 listopada 2022r. formalnych kroków zmierzających do ustalenia odrębnego adresu.
Za dowód w powyższej kwestii uznane zostanie m. in.:
- zawarcie umowy z biurem architektonicznym o wykonanie podziału fizycznego budynku na dwa odrębne lokale,
- wykonanie inwentaryzacji budynku (z wszystkimi lokalami) wraz z rysunkami lokali sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane,
- złożenie wniosku o założenie dla lokalu tzw. kartoteki lokali,
-  przedłużenie zaświadczenia o samodzielności lokalu ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie,
- przedłożenie umowy zawartej między współwłaścicielami lub między właścicielem a nabywcą lokalu (w formie aktu notarialnego),
 - dokonanie stosownego wpisu do księgi wieczystej,
- przedłożenie umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu, a po zakończeniu budowy – wyodrębnienia w tym domu własności lokalu i przeniesienia tej własności na drugą stronę umowy lub na inny podmiot wskazany w umowie,
- przedłożenie prawomocnego orzeczenia sądu znoszącego współwłasność przez ustanowienie odrębnej własności lokali.
Gmina Tarnów
Tarnów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Do gminy wiejskiej Tarnów nie należy miasto Tarnów, stanowiące oddzielną gminę miejską Tarnów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).