Wtorek, 26 września 2023r. | Imieniny: Wawrzynca, Kosmy, Damiana
Pokaż menu

Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Tarnów

13 marca, 2023

Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w trybie on – line. Radni decydowali o kilku ważnych sprawach z zakresu m.in. polityki mieszkaniowej i spraw komunikacyjnych.

Radni wyrazili zgodę na utworzenie z Krajowym Zasobem Nieruchomości w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „KZN SIM Tarnów”. Ma to na celu wspieranie polityki mieszkaniowej i podejmowanie działań w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych, w tym mieszkań na wynajem. Taką możliwość daje samorządom nowelizacja przepisów centralnych. Wsparcie finansowe dla gmin do objęcia udziałów w spółce będzie pochodzić ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Utworzenie przez Gminę Tarnów wspólnie z Krajowym Zasobem Nieruchomości spółki prawa handlowego oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego, przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Tarnów.

W związku z zamiarem rozpoczęcia współpracy z Urzędem Marszałkowskim w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tarnów, zaproponowano zmiany w wykazie osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w gminnej komunikacji publicznej celem rozszerzenia uprawnień dla pasażerów mieszkających poza terenem gminy. Zaproponowana zmiana w zakresie nieodpłatnych przejazdów dotyczy dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, zaś uprawnionymi do ulgowych przejazdów będą między innymi osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu. Dotychczas uprawnienia te dotyczyły wyłącznie osób mieszkających na terenie gminy Tarnów, a teraz będą mogli z nich korzystać wszyscy pozostali.

Ponadto w związku z porozumieniem międzygminnym zawartym pomiędzy Gminą Tarnów, a Gminą Miasta Tarnowa na organizację publicznego transportu zbiorowego w miejscowości Biała, miasto zobowiązane jest do przedstawiania Gminie Tarnów do zaopiniowania projekt uchwały dotyczący planowanego przez nie wzrostu cen za usługi przewozowe. Ze względu na fakt, że miasto zaproponowało, aby z ulg przewozowych mogli korzystać jedynie młodzi mieszkańcy Tarnowa, z wyłączeniem młodzieży z gminy Tarnów, został on przez gminnych radnych zaopiniowany negatywnie.

Radni dyskutowali też nad bieżącymi sprawami, wysłuchali interpelacji i opinii. {Play}
Gmina Tarnów
Tarnów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Do gminy wiejskiej Tarnów nie należy miasto Tarnów, stanowiące oddzielną gminę miejską Tarnów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).