Niedziela, 14 kwietnia 2024r. | Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny
Pokaż menu

Czym zajmowali się radni? XLIX sesja Rady Gminy Tarnów za nami

29 lutego, 2024

Radni gminni decydowali o wielu sprawach, dotyczących m.in. kwestii planistycznych, komunalnych, finansowych, oświatowych oraz z zakresu pomocy społecznej. Sesja Rady Gminy odbyła się 28 lutego br. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów przy ul. Krakowskiej 19 w Tarnowie.

Radni m.in. przyjęli uchwałę w sprawie etapowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Tarnów w miejscowości Koszyce Wielkie, uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Błonie oraz deklaracji kontynuacji członkostwa Gminy Tarnów w Stowarzyszeniu Zielony Pierścień Tarnowa – Lokalnej Grupie Działania. Dzięki temu mieszkańcy naszej gminy otrzymują wsparcie finansowe na realizację różnego rodzaju przedsięwzięć proekologicznych i rozwój firm.

Uchwalono Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów”, przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na bieżący rok. Program Korpus Wsparcia Seniorów stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Celem jest wsparcie gmin w świadczeniu usług społecznych na rzecz seniorów polegających na: zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym, udzielanie dofinansowania do częściowego pokrycia kosztów użytkowania opasek bezpieczeństwa oraz w formie usług sąsiedzkich obejmujących pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Warunkiem uczestnictwa w programie jest jego przyjęcie w formie uchwały oraz zabezpieczenie wkładu własnego stanowiącego 20 % kosztu realizacji.

Radni gminny zgodzili się na udzielenie pomocy finansowej na rzecz powiatu tarnowskiego, która wesprze przebudowę drogi powiatowej w miejscowościach gminy Tarnów - Wola Rzędzińska i Jodłówka-Wałki.

Podjęto uchwały w sprawie zaliczenia dróg w miejscowościach Jodłówka – Wałki, Koszyce Wielkie i Koszyce Małe do kategorii dróg gminnych. Daje to możliwość rozwoju infrastruktury technicznej w tych miejscach z udziałem środków zewnętrznych.

Jest też zgoda na zawarcie porozumień na wspólną realizacje zadań z powiatem tarnowskim na budowę nowych chodników w miejscowościach gminy Tarnów. W znaczny sposób poprawią one bezpieczeństwo tzw. niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów.

Radni wyrazili zgodę na przyjęcie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz na wydzierżawienie, zamianę, nabycie prawa własności, czy też przyjęcie darowizny – udziału w prawie własności nieruchomości w miejscowościach gminy Tarnów.

Gmina Tarnów w drodze uchwały przystąpiła do realizacji programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce w 2024 roku. Obejmuje on dzieci z terenu gminy Tarnów do lat 2 i dotyczy ich bezpłatnego zaszczepienia. Warto dodać, że zakażenia meningokokowe są szczególnie groźne właśnie dla małych dzieci dlatego też jedyną metodą, która pozwoli zapobiegać rozwojowi choroby są szczepienia ochronne.

Radni podczas sesji powołali zespół opiniujący kandydatów na ławników oraz zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa w zakresie wsparcia finansowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, z którego korzystają także mieszkańcy naszej gminy.

Wysłuchano informacji na temat wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2023 rok na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Tarnów.

Dokonano zmian uchwały budżetowej gminy Tarnów na 2024 rok, a w ślad za tym – zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tarnów na lata 2024 – 2031.

Sesję zakończyły wolne wnioski radnych. Wysłuchali oni też mieszkańca Łękawki w różnych sprawach.  {Play}
Gmina Tarnów
Tarnów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Do gminy wiejskiej Tarnów nie należy miasto Tarnów, stanowiące oddzielną gminę miejską Tarnów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).