Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

UWAGA! APELUJEMY! PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ , ALE NIE BEZPAŃSKIE!!

13 lipca, 2023
UWAGA! APELUJEMY! PSY WAŁĘSAJĄCE SIĘ , ALE NIE BEZPAŃSKIE!!

Jak co roku w okresie wiosennym i jesiennym na terenie naszej gminy nasila się zjawisko  wałęsających się psów . Prawie w każdym przypadku psy te  mają swoich właścicieli , a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. O uznaniu psa za  „bezpańskiego” czy „bezdomnego” nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Częste są też niestety przypadki „odprowadzania” dzieci do szkoły przez psy, które następnie przez kilka godzin wałęsają po okolicy.

Każdy posiadacz psa musi wiedzieć, że  obowiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga  nakłada na niego wspomniana już ustawa o ochronie zwierząt  z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 572 ze zm.)  oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń  (t.j. Dz.U.2022.2151 ze zm.)

 Pies nie może biegać w miejscach ogólnodostępnych (publicznych) bez odpowiedniego nadzoru.  

Obowiązek szczególnej ostrożności, przy trzymaniu zwierzęcia, nakłada bowiem na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń mówiący, że:  „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”  Zaniechanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa, może nie tylko skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie.  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe uregulowane są również § 18 Uchwały Nr XLVII/406/22 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 5 października 2022 r.. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciężkowice

W przypadku, kiedy pies  w wyniku pogryzienia  spowoduje u innej osoby obrażenia, właściciel czworonoga może  odpowiadać jak za przestępstwo . W zależności od rozmiarów obrażeń – w grę może wchodzić odpowiedzialność z art. 156 lub 157 Kodeksu Karnego, a takie zgłoszenia wymagają reakcji. 

Przypominamy więc właścicielom zwierząt o ich podstawowych obowiązkach,  a w szczególności: o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami, przypomina również o sposobach postępowania w przypadkach wałęsających się psów:

  • w przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję , która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może kierować do sądu z wnioskiem o ukaranie właściciela psa,
  • w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców,  np. gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców, Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy (tel. (14) 62 85 830. Osoba, która przekazuje zgłoszenie, musi podać swoje dane osobowe oraz miejsce przebywania zwierzęcia. 

Apelujemy o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności. 

Pamiętajmy , że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią zwierzęta domowe, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że nie wywiązywanie się z obowiązków i brak wyobraźni, może prowadzić do tragedii. 

 
Gmina Ciężkowice
Ciężkowice – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).