Środa, 17 kwietnia 2024r. | Imieniny: Rudolfa, Roberta
Pokaż menu

Ogłoszenia: INFORMACJA BURMISTRZA CIEŻKOWICE DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ POMOCOWYCH GMINY CIĘŻKOWICE W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19

14 maja, 2020

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji z jaką przyszło nam się zmierzyć Burmistrz Gminy Ciężkowice zaproponował, a Rada Miejska w Ciężkowicach podjęła uchwały pozwalające na udzielenie pomocy naszym Przedsiębiorcom.
 

Na sesji, w dniu 29 kwietnia 2020r., Radni Rady Miejskiej w Ciężkowicach podjęli następujące uchwały:

 1. Nr XVI/145/20 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod poz. 3052 z 4 maja 2020r.,
 2. Nr XVI/146/2020 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia, szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod poz. 3053 z 4 maja 2020r.,

Pierwsza z wymienionych wyżej uchwał  przedłuża termin płatności rat podatku od nieruchomości, w przypadku poniesienia strat finansowych poniesionych przez COVID-19, do dnia:

 1. 15 września 2020r. dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi  raty płatnej do 15 maja 2020r.
 2. 30 września dla pozostałych przedsiębiorców  rat płatnych w maju i czerwcu 2020r.

W celu uzyskania przedłużenia terminu Przedsiębiorcy, których objęły ograniczenia w prowadzeniu działalności, tj. m.in. fryzjerzy, kosmetyczki, restauratorzy, rehabilitanci (wymienieni w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 8 ust 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) składają tylko załączony niżej wniosek nr 2, natomiast pozostali przedsiębiorcy składają dodatkowo formularz nr 1.
 

Przedsiębiorcy, których nie objęły, wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów ,  ograniczenia w prowadzeniu działalności, muszą wykazać spadek obrotów gospodarczych o nie mniej jak 15% lub 25% poprzez wskazanie, że w odpowiednio w miesiącu lub dwóch wybranych przez siebie miesiącach (30 lub 60 dniach) 2020r zmniejszyły się ich obroty w stosunku do takich samych miesięcy (dni) w 2019r.. Ponadto  nie mogą posiadać zaległości w podatku od nieruchomości do końca stycznia 2020 roku.
Przedłużenie terminów płatności  rat podatku stanowi pomoc publiczną.
 

Druga uchwała dotyczy przedsiębiorców wykorzystujących do swojej działalności mienie Gminy Ciężkowice i stanowi pomoc publiczną umożliwiającą przyznanie ulgi w zapłacie należnych na rzecz Gminy czynszów z tytułu dzierżawy najmu lub użytkowania. Uzyskać go mogą przedsiębiorcy, których przedsiębiorstwo, na dzień 31 grudnia 2019 r. nie  znajdowało się w trudnej sytuacji.
Co do zasady Przedsiębiorcy, których objęły ograniczenia w prowadzeniu działalności, tj. m.in. fryzjerzy, kosmetyczki, restauratorzy, rehabilitanci (wymienieni w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz § 8 ust 3 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) mogą uzyskać do 50% ulgi w zapłacie należnych czynszów, a pozostali nie objęci ograniczeniami do 40%. Ulga dotyczy kwoty netto należności. Koniecznym jest wykazanie spadku przychodów poprzez porównanie wybranego okresu 2020r i do takiego samego okresu z 2019r. Możliwym jest także rozłożenie płatności na raty. Chcąc uzyskać ulgę należy złożyć wniosek oraz oświadczenie dotyczące korzystania z pomocy publicznej.
 

Jednocześnie Burmistrz Gminy Cieżkowice przypomina o naborach dotyczących Tarczy Antykryzysowej:

 1. przygotowanej przez  Polski Fundusz Rozwoju
 2. Agencję Rozwoju Przemysłu   S.A
 3. Powiatowy Urząd pracy w Tarnowie rozpoczął kolejne nabory:
  a)    wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
  Nabór trwa od 11 maja 2020r, do 25 maja 2020r.
  b)    wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne
  Nabór trwa od 11 maja 2020r, do 25 maja 2020r.

 
Gmina Ciężkowice
Ciężkowice – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).