Piątek, 29 września 2023r. | Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala
Pokaż menu

Aktywuj e-dowód!

10 lipca, 2023
Aktywuj e-dowód!

 

 

Czym jest e-dowód?

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.

Tym, co sprawia, że dowody wydawane od 4 marca są „e-dowodami” jest warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza, że wystarczy położyć go na czytniku.

Dowód osobisty potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

  • e-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty)
  • elektroniczne podpisywanie dokumentów (dzięki podpisowi osobistemu).

 

Funkcje e-dowodu

Profil osobisty – środek identyfikacji elektronicznej

Profil osobisty to zestaw danych, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL oraz datę i miejsce urodzenia. Jest zapisany wewnątrz e-dowodu. Umożliwia logowanie do portali administracji publicznej.

Dzięki tym danym administracja publiczna może jednoznacznie zidentyfikować osobę korzystającą z usługi internetowej. Prawdziwość tych danych potwierdza certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia, zamieszczony w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

E-dowód umożliwia zalogowanie się do wybranych usług na platformie Mój Gov oraz do innych portali internetowych administracji publicznej.

Profil osobisty jest zamieszczony w dowodzie osobistym każdej osoby mającej pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (powyżej 13 roku życia).

 

Podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny

Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.

Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w e‑dowodzie, należy wyrazić na to zgodę podczas składania wniosku o nowy dokument. W przypadku dziecka, które ukończyło 13 lat, rodzic lub opiekun może wyrazić taką zgodę, jeśli chce, żeby w dowodzie dziecka znalazł się certyfikat podpisu osobistego. Osoba, która składa wniosek o wydanie dowodu osobistego na 30 dni lub mniej przed datą 18. urodzin, może samodzielnie wyrazić zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego. W takich przypadkach podpis osobisty będzie ważny dopiero w dniu uzyskania pełnoletności.

Podpis osobisty wywołuje dla podmiotu publicznego taki sam skutek prawny jak podpis własnoręczny. Podpis osobisty może być wykorzystywany również w kontaktach z podmiotami innymi niż publiczne, ale tylko jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. Podpis osobisty może służyć m.in. do podpisu dokumentów elektronicznych wysyłanych do urzędu.

 

Dokument podróży (aplikacja ICAO)

W warstwie elektronicznej e-dowodu znajdą się dane jego posiadacza, w tym fotografia zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne. Od 7 listopada 2021 r. w warstwie elektronicznej e-dowodu zamieszczane są również odciski palców. Jest to dokument podróży zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W e-dowodzie znajduje się też aplikacja ICAO. Dzięki temu możesz być szybciej i sprawniej obsłużony na lotnisku.

 

Podpis kwalifikowany w e-dowodzie

Jeśli chcesz korzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego możesz do tego wykorzystać e-dowód. Jest tam przestrzeń na zamieszczenie elektronicznych danych, które umożliwiają składanie takiego podpisu. Dzięki temu możesz mieć jedną kartę (e-dowód) do posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym dowolnego dostawcy certyfikatów.

Ważne! Dostawca u którego chcesz kupić podpis kwalifikowany musi być wpisany do tzw. rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

 

Potwierdzanie obecności e-dowodem

Przy użyciu certyfikatu obecności możesz potwierdzić swoją obecność w określonym miejscu i czasie. Certyfikat potwierdzenia obecności nie wymaga podania kodu PIN i jest zamieszczony w każdym e-dowodzie.

 

Więcej informacji dostępnych na https://www.gov.pl/web/e-dowod

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/e-dowodGmina Ciężkowice
Ciężkowice – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).